Послуги Емітентам та Депонентам

Відкриття рахунків у цінних паперах та обслуговування операцій з ними:

Депозитарна установа ПАТ "УКРКОМУНБАНК" надає юридичним особам усіх форм власності повний комплекс депозитарних послуг:

відкриття рахунків у цінних паперах: для юридичних і фізичних осіб, пайових і корпоративних інвестиційних фондів, страхових компаній, пенсійних фондів, резидентів і нерезидентів безпосередньо та через керуючого рахунком;

обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах: знерухомлення і матеріалізація, зарахування і списання, переказ і переміщення, поставка цінних паперів проти платежу, обмеження цінних паперів в обігу;

зберігання всіх видів цінних паперів;

обслуговування операцій емітента цінних паперів: відкриття рахунків інвесторам, розміщення випуску цінних паперів на рахунках;

інформаційне обслуговування: надання депонентам виписок, довідок та іншої інформації стосовно цінних паперів на рахунку, моніторингу корпоративних дій українських компаній, підготовки облікових реєстрів.

Депонування цінних паперів у депозитарній установі забезпечить Вам:

швидку і своєчасну поставку та одержання цінних паперів;

оптимально просту процедуру перереєстрації прав власності на цінні папери;

схоронність всіх видів цінних паперів (бездокументарних);

зменшення ризиків непоставки або неодержання цінних паперів;

інформування клієнтів та відображення на рахунках операцій емітента щодо випущених ним цінних паперах.

Переваги:

помірковані тарифи, розраховані на залучення клієнтів;

особливі умови для професійних учасників ринку цінних паперів;

швидке, якісне та своєчасне виконання розпоряджень клієнтів відносно операцій з цінними паперами;

кваліфікований персонал, який має досвід співпраці як з резидентами, так і з нерезидентами;

індивідуальний підхід до кожного клієнта.

ПАТ "УКРКОМУНБАНК" пропонує своїм клієнтам інформаційно-консультаційні послуги щодо переведення випуску цінних паперів в бездокументарну форму, підготовку проектів необхідних документів, представництво інтересів клієнта в НКЦПФР, ПАТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" та ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР", обслуговування дематеріалізованого випуску в депозитарній установі.

Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи з 04.02.2014 року

Тарифи Депозитарної установи на депозитарну діяльність з 27.01.2014 року

До уваги Емітентів та Депонентів ПАТ "УКРКОМУНБАНК"!

Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" (з 12.10.2013 року) статті "Стаття 42. Розкриття інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів" пункту 10. "Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку."

Контактна особа: Начальник відділу депозитарної діяльності – Вілімець Катерина Володимирівна, тел./факс (0642) 590-794, e-mail: everest@abucb.com.

© 2011 ПАТ "Український комунальный банк" 
91055, Україна, м. Луганськ, вул. Шевченка, 18а,
тел.: +38 0642 590786
ОКПО 24191588 МФО 304988 Код пошти
НБУ UMJF E-mail: klient@abucb.com
dpa dpa nac_bank  bg-logo  diu
Разработка сайта Студия “ArtEast