Послуги на ринку цінних паперів

Ліцензії Банку

ПАТ "УКРКОМУНБАНК" має багаторічний досвід роботи на ринку цінних паперів та здійснює свою діяльність на підставі ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

брокерська діяльність (ліцензія АЕ №185158, дата видачі 07.11.2012 р.; строк дії з 07.11.2012 р. - необмежений);

дилерська діяльність (ліцензія АЕ №185159, дата видачі 07.11.2012 р.; строк дії з 07.11.2012 р. - необмежений);

андерайтинг (ліцензія АЕ №185160, дата видачі 07.11.2012 р.; строк дії з 07.11.2012 р. - необмежений);

діяльність з управління цінними паперами (ліцензія АЕ №185161, дата видачі 09.10.2012 р.; строк дії з 09.10.2012 р. - необмежений).

Банком укладено договори з Депозитарієм Національного банку України на обслуговування державних цінних паперів ОВДП. Банк є членом ПАТ "РЦ", ПАТ "ЦДУ", Асоціації "Фондове Партнерство", ПрАТ "УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА", саморегульованої організації торговців цінними паперами Асоціації "Українські фондові торговці" та членом ПАРД.

ПАТ "УКРКОМУНБАНК" не здійснює операцій з цінними паперами у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити чинному законодавству України.

Банк, діючи в інтересах клієнта, не здійснюватиме жодних дій та не надасть жодної інформації щодо цінних паперів, що належать клієнтові, або інформації щодо нього без відповідних розпоряджень Депонента, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

Тарифи

Купівля-продаж цінних паперів за дорученням клієнта

Банк надає юридичним та фізичним особам брокерські послуги щодо купівлі-продажу цінних паперів. За дорученням клієнтів Банк купує і продає будь-які цінні папери, що обертаються на фондовому ринку України, – акції, облігації, векселі, в тому числі облігації внутрішніх державних позик; здійснює операції прямого та зворотного РЕПО; юридичне супроводження операцій з цінними паперами; комплексне обслуговування на ринку цінних паперів. У рамках укладеного договору клієнту надається можливість здійснювати повний набір операцій на ринку цінних паперів. Фахівці Банку гарантують якісне і професійне виконання замовлення клієнта.

Операції з векселями

Банк авалює податкові векселі, що видаються для відстрочення сплати ПДВ при імпорті. Використання авальованих Банком податкових векселів дозволяє імпортерам використовувати наявний податковий кредит без застосування громіздкої і витратної процедури відшкодування ПДВ і заощаджувати оборотні кошти. Банк надає послуги з гарантування платежу за векселями клієнтів (аваль, вексельне поручительство). Авальований банком вексель – надійний засіб розрахунку.

Послуги фінансового консультанта

Спеціалісти Банку аналізують фінансовий стан компанії та надають рекомендації щодо випуску корпоративних облігацій, їх параметрів та умов обігу. Консультування базується на досвіді роботи на українському фондовому ринку та аналізі особливостей обігу корпоративних облігацій на ринку.

Контактна інформація

Заступник Голови Правління - Волохович Дмитро Володимирович: м. Луганськ, вул. Шевченка В.В., 18 А; тел. (0642) 590-794; e-mail: everest.ukb@gmail.com.

Відділ цінних паперів: тел. (0642) 590-794 (Начальник ВЦП – Демченко Олена Володимирівна); e-mail: everest@abucb.com.

Управління депозитарної діяльності: тел./факс (0642) 590-794 (Начальник УДД – Вілімець Катерина Володимирівна); e-mail: everest@abucb.com.

© 2011 ПАТ "Український комунальный банк" 
91055, Україна, м. Луганськ, вул. Шевченка, 18а,
тел.: +38 0642 590786
ОКПО 24191588 МФО 304988 Код пошти
НБУ UMJF E-mail: klient@abucb.com
dpa dpa nac_bank  bg-logo  diu
Разработка сайта Студия “ArtEast