Річні звіти емітента

25.04.2014р.

Річна інформація Емітента ПАТ «УКРКОМУНБАНК» (код за ЄДРПОУ 24191588) за 2013 рік, згідно «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 року № 2826 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 року за № 2180/24712.

Детальніше

23.04.2013р.

Річна інформація Емітента ПАТ "УКРКОМУНБАНК" (код за ЄДРПОУ 24191588) за 2012 рік, згідно Положення «Про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням ДКЦПФР 19.12.2006 року за № 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 року за № 97/13364 (зі змінами).

Детальніше

27.04.2012 р.

Інформаційний лист ПАТ "УКРКОМУНБАНК" за 2011 рік, згідно з Рішенням ДКЦПФР від 30.11.2010 р. № 1780 "Про затвердження порядку розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності"

Детальніше

27.04.2012 р.

Річна інформація Емітента ПАТ "УКРКОМУНБАНК" за 2011 рік, згідно з Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. № 1591, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 р. за № 97/13364 (зі змінами)

Детальніше

© 2011 ПАТ "Український комунальный банк" 
91055, Україна, м. Луганськ, вул. Шевченка, 18а,
тел.: +38 0642 590786
ОКПО 24191588 МФО 304988 Код пошти
НБУ UMJF E-mail: klient@abucb.com
dpa dpa nac_bank  bg-logo  diu
Разработка сайта Студия “ArtEast